Bệnh Zona thần kinh

Thế nào là zona thần kinh? Bệnh Zona (giời leo) là một dạng tái hoạt động của virus herpes zoster (varicella-zoster virus hoặc VZV). Virus zona này cũng chính là tác nhân gây ra bệnh thủy đậu ở trẻ em. Virus thủy đậu trú ngụ trong cơ thể ở trạng thái ngủ bên trong các dây thần kinh cảm giác.

Read more